سایت تجاری | آگهی و نیازمندیها و تبلیغات
همه گروه ها
همه استان‌ها
 • همه استان‌ها
 • آذربايجان شرقی
 • آذربايجان غربی
 • اردبيل
 • اصفهان
 • البرز
 • ايلام
 • بوشهر
 • تهران
 • چهارمحال بختیاری
 • خراسان جنوبی
 • خراسان رضوی
 • خراسان شمالی
 • خوزستان
 • زنجان
 • سمنان
 • سيستان و بلوچستان
 • فارس
 • قزوين
 • قم
 • كردستان
 • كرمان
 • كرمانشاه
 • كهكيلويه و بويراحمد
 • گلستان
 • گيلان
 • لرستان
 • مازندران
 • مرکزی
 • هرمزگان
 • همدان
 • يزد
فروش رزین ضدشوره سنگ آجر چوب نما
ثبت نظر درخصوص آگهی دهنده

جزئیات آگهی

 • جعفری
 • نمایش تلفن ثابت
 • نمایش تلفن همراه
 • نمایش ایمیل آدرس
 • http://www.sibekhas.com
 • تهران - تهران
 • تهران - 15 خرداد - چهارراه سیروس
 • لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید از سایت تجاری تماس گرفته اید .

فروش رزین ضدشوره سنگ آجر چوب نما

مزایای استفاده از این محصول:
- آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن زﯾﺒﺎﺋﯽ رﻧﮓ و ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ و ﯾﺎ آﺟﺮ
- آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل و ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ و ﮐﭙﮏ
- ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ، ﺑﺪون زردﮔﺮاﺋﯽ
- ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن و ورﻗﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن
- ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي در ﺳﻄﺢ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻄﺢ در ﺑﺮاﺑﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ
- ﺣﻔﻆ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﻄﺢ ﭘﺲ از اﺟﺮا
- ﺑﺮاق ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺟﻼدﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺳﻄﺢ ، ﭘﺲ ازاﺟﺮا
- ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪون ﺑﻮ در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا
- ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎران ﻫﺎي اﺳﯿﺪي (ﻣﯿﺰان ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ اﺳﯿﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ)
- ﺿﺪ آب ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ - ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ - دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

نانو سنگ

نانو سنگ نما

نانو سنگ آپادانا

نانو سنگ اصفهان

نانو سنگ وازیک

نانو سنگ زنی

نانو سنگ لیدوما

نانو سنگ ها

سنگهای نانو

سنگ نانو چیست

عایق سنگ

ضدآب کردن سنگ آهکی

ضدآب کردن سنگ آهکی در آکواریوم

ضدآب کردن سنگ آهکی کلیه

ضدآب کردن سنگ آهکی برای آکواریوم

ضدآب کردن سنگ آهکی تراورتن

ضدآب کردن سنگ های آهکی

ضدآب کردن ماسه سنگ آهکی

ضدآب کردن سنگ لاشه آهکی

ضدآب کردن انواع سنگ آهکی

نانو کردن سنگ آهکی در آکواریوم

نانو کردن سنگ آهکی کلیه

نانو کردن سنگ آهکی برای آکواریوم

نانو کردن سنگ آهکی تراورتن

نانو کردن سنگ های آهکی

نانو کردن ماسه سنگ آهکی

نانو کردن سنگ لاشه آهکی

نانو کردن انواع سنگ آهکی

نانو کردن سنگ تراورتن

نانو کردن سنگ تراورتن عباس آباد

نانو کردن سنگ تراورتن کرم

نانو کردن سنگ تراورتن حاجی آباد

نانو کردن سنگ تراورتن شکلاتی

نانو کردن سنگ تراورتن سفید عباس آباد

نانو کردن سنگ تراورتن محلات

نانو کردن سنگ تراورتن گردویی

نانو کردن سنگ تراورتن سیلور

نانو کردن سنگ تراورتن دره بخاری

ضدآب کردن سنگ تراورتن

ضدآب کردن سنگ تراورتن عباس آباد

ضدآب کردن سنگ تراورتن کرم

ضدآب کردن سنگ تراورتن حاجی آباد

ضدآب کردن سنگ تراورتن شکلاتی

ضدآب کردن سنگ تراورتن سفید عباس آباد

ضدآب کردن سنگ تراورتن محلات

ضدآب کردن سنگ تراورتن گردویی

ضدآب کردن سنگ تراورتن سیلور

ضدآب کردن سنگ تراورتن دره بخاری

ضدآب کردن سنگ لاشه

ضدآب کردن سنگ لاشه ورقه ای

ضدآب کردن سنگ لاشه چیست

ضدآب کردن سنگ لاشه و مالون

ضدآب کردن سنگ لاشه ای

ضدآب کردن سنگ لاشه ورقه ای کوهی

ضدآب کردن سنگ لاشه قیمت

ضدآب کردن سنگ لاشه مشهد

ضدآب کردن سنگ لاشه کف

ضدآب کردن سنگ لاشه نما

نانو کردن سنگ لاشه

نانو کردن سنگ لاشه ورقه ای

نانو کردن سنگ لاشه چیست

نانو کردن سنگ لاشه و مالون

نانو کردن سنگ لاشه ای

نانو کردن سنگ لاشه ورقه ای کوهی

نانو کردن سنگ لاشه قیمت

نانو کردن سنگ لاشه مشهد

نانو کردن سنگ لاشه کف

نانو کردن سنگ لاشه نما

نانو کردن سنگ نما

نانو کردن سنگ نمای ساختمان

نانو کردن سنگ نمای داخلی

نانو کردن سنگ نماي ساختمان

نانو کردن سنگ نمای مصنوعی

نانو کردن سنگ نما تراورتن

نانو کردن سنگ نمای داخلی ساختمان

نانو کردن سنگ نمای رومی

نانو کردن سنگ نما مصنوعی

نانو کردن سنگ نمای ساختمان ویلایی

ضدآب کردن سنگ نما

ضدآب کردن سنگ نمای ساختمان

ضدآب کردن سنگ نمای داخلی

ضدآب کردن سنگ نماي ساختمان

ضدآب کردن سنگ نمای مصنوعی

ضدآب کردن سنگ نما تراورتن

ضدآب کردن سنگ نمای داخلی ساختمان

ضدآب کردن سنگ نمای رومی

ضدآب کردن سنگ نما مصنوعی

ضدآب کردن سنگ نمای ساختمان ویلایی

براق کردن سنگ نما

براق کردن سنگ نمای ساختمان

براق کردن سنگ نمای داخلی

براق کردن سنگ نماي ساختمان

براق کردن سنگ نمای مصنوعی

براق کردن سنگ نما تراورتن

براق کردن سنگ نمای داخلی ساختمان

براق کردن سنگ نمای رومی

براق کردن سنگ نما مصنوعی

براق کردن سنگ نمای ساختمان ویلایی

رزین سنگ نما

رزین سنگ نمای ساختمان

رزین سنگ نمای داخلی

رزین سنگ نماي ساختمان

رزین سنگ نمای مصنوعی

رزین سنگ نما تراورتن

رزین سنگ نمای داخلی ساختمان

رزین سنگ نمای رومی

رزین سنگ نما مصنوعی

رزین سنگ نمای ساختمان ویلایی

شوره سنگ

شوره سنگ تراورتن

شوره سنگین

شوره سنگ نما

رفع شوره سنگ

شوره زدن سنگ

رفع شوره سنگ نما

شوره آجر

شوره آجر نما

رفع شوره آجر

شوره زدگی آجر

شوره زدن آجر

شوره زدن آجر نما

ضد شوره آجر

شوره زدگی در آجر

رفع شوره آجر نما

علت شوره آجر

 • شناسه آگهی
  1026
 • زمان بروزرسانی
  6 سال قبل
 • تعداد بازدید
  778

پیام پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام سایت تجاری:

«سایت تجاری» هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن آسوده‌تر معامله کنید.