سایت تجاری | آگهی و نیازمندیها و تبلیغات
همه گروه ها
همه استان‌ها
 • همه استان‌ها

تعرفه آگهی ها

آگهی ویژه تجاری

 • احتمال تماس بازدیدکنندگان با شما : 100 %
 • تعداد تصاویر : 10 تصویر
 • تعداد کلمات کلیدی : 15 عدد
 • تعداد بروزرسانی : 90 عدد
 • قراردادن لینک رایگان سایت :
 • مدت زمان هزینه (تومان) تخفیف (تومان) 1 ماهه 25,000 تومان 0 3 ماهه 75,000 تومان 25,000 تومان 6 ماهه 150,000 تومان 50,000 تومان 1 ساله 300،000 تومان 100,000 تومان

آگهی ویژه طلایی

 • احتمال تماس بازدیدکنندگان با شما : 75 %
 • تعداد تصاویر : 8 تصویر
 • تعداد کلمات کلیدی : 12 عدد
 • تعداد بروزرسانی : 70 عدد
 • قراردادن لینک رایگان سایت :
 • مدت زمان هزینه (تومان) تخفیف (تومان) 1 ماهه 20,000 تومان 0 3 ماهه 60,000 تومان 20,000 تومان 6 ماهه 120,000 تومان 40,000 تومان 1 ساله 240،000 تومان 80,000 تومان

آگهی ویژه نقره ای

 • احتمال تماس بازدیدکنندگان با شما : 60 %
 • تعداد تصاویر : 6 تصویر
 • تعداد کلمات کلیدی : 10 عدد
 • تعداد بروزرسانی : 50 عدد
 • قراردادن لینک رایگان سایت :
 • مدت زمان هزینه (تومان) تخفیف (تومان) 1 ماهه 15,000 تومان 0 3 ماهه 45,000 تومان 15,000 تومان 6 ماهه 90,000 تومان 30,000 تومان 1 ساله 180،000 تومان 60,000 تومان

آگهی ویژه برنزی

 • احتمال تماس بازدیدکنندگان با شما : 35 %
 • تعداد تصاویر : 4 تصویر
 • تعداد کلمات کلیدی : 8 عدد
 • تعداد بروزرسانی : 30 عدد
 • قراردادن لینک رایگان سایت :
 • مدت زمان هزینه (تومان) تخفیف (تومان) 1 ماهه 10,000 تومان 0 3 ماهه 30,000 تومان 10,000 تومان 6 ماهه 60,000 تومان 20,000 تومان 1 ساله 120،000 تومان 40,000 تومان

آگهی ویژه

 • احتمال تماس بازدیدکنندگان با شما : 15 %
 • تعداد تصاویر : 2 تصویر
 • تعداد کلمات کلیدی : 6 عدد
 • تعداد بروزرسانی : 20 عدد
 • قراردادن لینک رایگان سایت :
 • مدت زمان هزینه (تومان) تخفیف (تومان) 1 ماهه 5,000 تومان 0 3 ماهه 15,000 تومان 5,000 تومان 6 ماهه 30,000 تومان 10,000 تومان 1 ساله 60،000 تومان 20,000 تومان

آگهی عادی

 • احتمال تماس بازدیدکنندگان با شما : 5 %
 • تعداد تصاویر : 1 تصویر
 • تعداد کلمات کلیدی : 4 عدد
 • تعداد بروزرسانی : 5 عدد
 • قراردادن لینک رایگان سایت :
 • مدت زمان هزینه (تومان) تخفیف (تومان) 1 ماهه 0 0 3 ماهه 0 0 6 ماهه 5,000 تومان 0 1 ساله 10،000 تومان 0